Hem Historik Bilder Kontakt  Bilder & Länkar. Fakta Gästbok

                                                                                               Tillbaka till www.hanserik.se

Sparkad,kränkt på tvätten

Historik                            

Nya inlägg längst ned på sidan!

En berättelse från tvätten 

I mars 2004 fick alla anställda på Berendsens tvätteri i Boden veta, på ett möte med högsta ledningen från Malmö att verksamheten skulle upphöra i mars 2005. Det fanns ingen återvändo och allt sades bero på olönsamhet. Det blev upptakten till en lång och jobbig kamp, som inte tagit slut för vissa av oss som då jobbade på tvätteriet.

 På hösten 2004 började kommunen fatta att tvätten verkligen skulle läggas ned. En enveten kamp började för att rädda jobben. Vår fackklubbsordförande började med vårt stöd, att med allt som stod i vår makt söka rädda vår tvätt och våra arbeten. Några av oss engagerade oss väldigt aktivt och ställde upp i media för att nå ut till invånarna i Norrbotten. Vår godsmängd gick ner kraftigt när Västerbotten valde att tvätta i Långsele.

 Det som återstod la ett Finskt tvätteri in anbud på. Och Landstinget valde att ta detta anbud, istället för det nybildade bolaget Tvätteriet AB som i grevens tid lämnat in ett anbud. turerna blev många och de anställda kastades mellan hopp och förtvivlan. Ena dagen såg allt ljust ut, för att nästa vara mörkare än Polarnatten. Det tärde och gjorde att många mådde oerhört dåligt, Under tiden detta pågick fanns det många som jobbade i det tysta, för att allt skulle få en lycklig lösning. Något som vi nu drabbade inte tror att många förstått.

 Strax före Jul 2004 blev det helt klart att, Tvätteriet AB med Björn Lagerqvist och Robert Espling, skulle få tvätta åt Landstinget. Man hade tidigare kommit överens med Berendsen Textilservice att köpa anläggningen. Men Landstinget krävde en garant för att tvätta där, så Bodens Kommun stod som huvudman de fem första åren. Dom gick även i borgen för Tvätteriet AB med 25 miljoner.

 Allt var frid och fröjd när vi alla gick hem för att fira Jul. Lugnet höll i sig till vecka 4. Det hade varit så tyst att vi började undra. Svaret fick vi när två anställda gick in till vår fackordförande och produktionschefen. Alla som hade sjukintyg att dom inte kunde vara på alla platser, skulle utan pardon få sluta. Det kom som en chock att man skulle bete sig på ett så inhumant sätt. Folk vara förtvivlade och det fanns dom som tappade livslusten. Men helt plötsligt blev vi som sen fick sparken nerkallade på möte. Det skulle bli rotationstest, att det bara skulle gälla oss fattade vi inte då. Flera av oss på detta möte hade inga intyg som gjorde gällande att vi inte skulle kunna jobba överallt. Men dagen efter mötet fanns våra namn på en rotationslista, så det var bara att söka upp respektive arbetställen.

 På mötet sade produktionschefen Rolf Öberg, att det kunde handla om två eller fyra timmar på givna ställen. Men det som blev fallet var hela arbetsdagen på samma ställe, en vecka. När några påtalade det han sagt om rotationen på vårt möte, nekade han till att ha sagt det. (Han kanske bara tänkte högt, men hans mun rörde sig och vi hörde rösten.) Det var mycket krävande, och när vi frågade varför andra inte behövde testas i rotation. Blev svaret att dom trodde att dom skulle klara det, det litade dom på. En efter en av oss kände att vi var utpekade som fick göra detta olagliga test.

Fackklubbens Anders Holmberg gick ut i pressen och sa att bemanningen var klar. Bodens Kommunalråd Olle Lindström sade i media att han hade förtroende för facket och de nya arbetsgivarna. Förnedringen var total! Vi tog kontakt med Industrifacket regionalt och Christer Fors. Han började med att lovprisa Anders Holmberg och det han trodde att han gjort för att rädda jobben. Fors tyckte att vårt ärende var en bagatell och att det inte var någon ide att gå vidare och om vi gick till Stockholm skulle inget hända.

 Vi gjorde en anmälan till Industrifacket centralt i Stockholm och ombudsmannen Kenneth Strand, samt juristen Ulrika Westman de kom i två omgångar till Boden  och hörde oss. Och efter att Sveriges bästa jurister granskat ärendet, som Strand uttrycker det, kom beskedet efter ca. tre månader, där stod följande: Efter utredning av ärendet har förbundet kommit fram till att överenskommelsen mellan Textilservice AB och fackklubben om vilka som skulle få återanställning i bolaget är ogiltigt. Förbundet har nu anmodat Industrifacket avdelning 22 i Skellefteå att begära tvisteförhandling med bolaget angående brott mot turordningsbestämmelserna för återanställning i lagen om anställningsskydd. I det läget är vi nu och vi ger inte upp!


Insändare i NSD 7/9 05

Nu måste facket vakna!

Det är på tiden att LO och fackföreningsrörelsen vaknar medan man har några medlemmar kvar. För vem vill vara med och betala avgifter när man inte har något stöd när det händer.

BODENTVÄTTEN är ett typexempel på detta när man kan sparka gamla trotjänare. När tvätten sedan ska betala ska betala skadestånd och göra rätt för sig erbjuder man skambud för att sedan försöka splittra gruppen med att erbjuda en del ersättning. Och till råga på allt, när de avskedade vill gå till arbetsdomstolen kommer den facklige representanten med hotelser om hur svårt det kommer att bli.

Vadå svårt? De avskedade har ju enligt gällande lagar all rätt på sin sida. Enligt min bedömning är Bodentvätten en fråga för hela fackföreningsrörelsen och de politiker som fortfarande värnar om arbetares rättigheter. Detta eftersom det handlar om brott mot de trygghetslagar som bildar hörnstenarna i Svenskt arbetsliv.

NÄR FÅR VI höra LO ryta till? När säger länets riksdagsledamöter till att "gäkla ordning måste det vara, människor får inte behandlas hur som helst?" Med hopp om att de avskedade får full upprättelse och ersättning.

Sven-Olof Olsson

Sävastön.


En artikel från Dagens Arbete, debatt.

Hemskt att Städa Bort Äldre.

Accepterar LO och fackförbunden att ett företag bryter mot MBL och lagen om anställningskydd? Acceperar man att gamla trotjänare med 30 till 40 års anställningstid sparkas, på det sätt som man gjort på tvätteriet Boden Textilservice (före detta Berendsen)?

Jag tycker att det är fruktansvärt att allt fler företag satsar på att städa bort äldre arbetskraft. De som har 5 till 10 år kvar till pensionen har inte en chans att hitta ett nytt jobb.

Sven-Olof Olsson (2005-09-23)

Medlem i Industrifacket

Sävastön.


Sätt tvätten i blockad. Insändare i NSD 21/11 05.

Varför förklarar inte facket (det som tvätteriarbetarna tillhör) Boden-tvätten i blockad när det inte följer LAS ?

Det är en skamlig lösning att låta sparka gamla trotjänare. Finns det inte längre något inom Svensk arbetareörelse som heter solidaritet, ja då är vi som (undertecknad  visserligen fd) snart helt utan rättigheter och tillbaka där arbetarrörelsen stod i början av förra seklet. Sannerligen något att beteckna som cirkelgång.

I Vaxholm tvingade de stridbara byggnadsarbetarna ut det lettiska byggföretaget som inte gick med på att teckna svenska kollektivavtal, men mot svenska företag som bryter mot arbetsrättslagarna liknar facket mest en papperstiger.Rolf Kangas-Mikko


Jan Englund, medlem i IF Metall Norrbotten, skrev en debattartikel som han inte fick in i NSD eller Norrbottenskuriren. Här kan du läsa den!

Ett brott är begånget. Enligt industrifacket var uppsägningen av tretton tvätteriarbetare i Boden ett "brott mot turordningsbestämmelserna för återanställning i lagen om anställningsskydd".

Kränkningarna av de olagligt avskedade tvätteriarbetarna fortsätter dock. Från industrifacket och numera IF Metall tar man ingen hänsyn till de krav som de drabbade ställer.

I stället handlar det om att rädda skinnet på lokala fackliga funktionärer. Man drar sig inte ens för att förnedra mångåriga fackföreningsmedlemmar. Deras rättmätiga krav förlöjligas.

I grunden är frågan enkel. Det handlar om grundläggande fackliga rättigheter. Skall det finnas några som helst rättigheter för anställda ute på arbetsplatserna? I närmare 100 år kämpade fackföreningsrörelsen mot arbetsköparnas ensidiga rätt att "fritt anställa och avskeda". På- 70 talet tillkom med lottens hjälp lagen om anställningsskydd, LAS. Även om lagen är mycket urvattnad, har den för de fundamentalistiska högerpartierna varit ett rött skynke.

Idag kan vi se hur Svenskt Näringsliv och dess marionettpartier ursinnigt angriper arbetsrätten. Man vill driva utvecklingen bakåt.

Anställda ska inte ha några rättigheter utan arbeta under slavliknande förhållanden. Man vill ha tyst på arbetsplatserna.

Det skrämmande är att även fackföreningsrörelsen i sin samarbetsiver gör eftergifter mot kapitalet. Detta har de olagligt sparkade tvätteriarbetarna bittert fått erfara. Det lokala industrifacket tog aktivt del i att turordningsreglerna åsidosattes. Detta var ett brott, men man vägrar ge de olagligt avskedade upprättelse. Man erbjuder dem judaspengar, men vägrar driva frågan vidare till arbetsdomstol.

Nu får mångåriga fackföreningsmedlemmar själva bekosta en eventuell rättegång utan ekonomisk hjälp från IF Metall. Detta är inget annat än en skam. Man påstår att de olagligt avskedades skadeståndskrav är orealistiska. Samtidigt erbjuder landstinget en avskedad läkare 2 miljoner kronor, därför att den summan är vad man tror det kostar att lösa ut honom om frågan drivs till arbetsdomstol och man förlorar.

Enligt landstingsrådet Kent Ögren så är 32-34 månadslöner praxis. Varför gäller inte detta de olagligt sparkade tvätteriarbetarna? Är dessa mindre värda än en läkare?

I över ett års tid har de olagligt sparkade utsatts för grova kränkningar. Man kräver upprättelse och en ursäkt för de brott man utsatts för. Man vill ha en fackförening som ställer upp på medlemmarna. I stället för att skydda lokala funktionärer borde IF Metall ta strid för arbetsrätten och att de olagligt sparkade tvätteriarbetarna får sin rättmätiga upprättelse.


Kurirens censurerade insändare från de olagligt sparkade.

Svar på Textilservice lögner!

Det som kallas "rena fakta" i Robert Espling och Björn Lagerkvist insändare den 6:maj, får stå för dom. Vad det hela handlar om från första början är att dom begick brott mot LAS och turordningsreglerna. Vem påstår det? Ja det gör arbetsrättsjurister som gick igenom ärendet i ca. tre månader. Att inte Textilservice känner igen sig i den beskrivningen som kommit fram i media, beror väl närmast på att ingen av dom blev utpekad som oduglig, och var tvungen att bevisa motsatsen.

Att våra arbetsplatser skulle ha försvunnit vid övertagandet, gör det ju ändå lättare att följa lagen. Och att sömnaden som det påstods skulle försvinna, har bara flyttats in i en angränsande lokal. Där sköts den av andra "tvättbiträden". För det är ju det vi alla titulerades som.

Vad avböjde vi? Förnedringen att behandlas på detta kränkande och särbehandlande sätt. Vi i gruppen har upplevt många ägarbyten, men aldrig blivit så illa behandlade! Och fackets svek var nog det värsta! Erat påstående att vi brutit med facket, är en lögn. Vi har kontaktat Förbundstyrelsen och fått till svar att dom inte beviljar oss rättshjälp för att driva ärendet vidare till AD. Men vi tycker inte vi ska föra någom sorts domstolsförhandling i pressen. Ärendet är överlämnat och nu får vår jurist sköta det i fortsättningen.

För de olagligt sparkade Tvätteriarbetarna

Elisabeth Enbom

                               OBS ! OBS ! OBS ! 

Norrbottens Kuriren publicerar inändaren den 22/5 06

Men vad dom gör är att  förvränga texten där det står= För de olagligt sparkade tvätteriarbetarna i Boden.

Till texten= för tvätteriarbetarna i Boden som känner sig olagligt sparkade. Alltså en grov förvandskning,  som ger en helt annan innebörd. Här handlar det inte om att känna efter eller att  man kanske känner sig mindre olagligt sparkad i morgon!

Här återger vi också den text vi ville ha med i insändaren efter kontakterna vi hade med Norrbottens Kuriren.

Vi har dagarna efter Textilservice publicerade sina påståenden, försökt att få komma till tals. För att dementera Esplings och Lagerkvist lögner och påhopp. Kuriren har visat ovilja att låta oss bemöta påståendena i Espling och Lagerkvist skrivelse. Vi har haft upprepade telefonsamtal till tidningen och undrat hur det blir.

Vi har den ena förklaringen efter den andra, som vi finner vara ihåliga. Det hör till god pressetik att motparten också får ge sin syn på saken. I vårat fall har tidningen förhalat och visat sin ovilja mot vårat bemötande.

Den texten censurerade Kuriren bort när dom publicerade svaret på den förhalade insändaren! 

 


Felaktig propaganda.

Så kommer då herrarna Espling och Lagerkvist med falsk propaganda och kallar det rena fakta.

Vad är då rena fakta? För det första LAS har inte följts då spelar det ingen roll att det finns dom som har 25 år eller mera när det bland dom sparkade finns dom som har längre anställningstid. Även om man tar den med 9 års anställning som blev olagligt sparkad, så finns det dom med kortare anställningstid som jobbar kvar på tvätten. När det sen gäller erbjudandet om att börja om så följdes inte LAS där heller.

Att ingen ville börja om är ju lätt att förstå som dessa kvinnor blivit behandlade. Att man sen tackat nej till den ekonomiska ersättningen är också lätt att förstå eftersom man blivit erbjuden ett skambud och att man ha en offentlig ursäkt för den otroligt skandalösa behandling man fått utstå.

Att facket svikit dessa kvinnor beror ju på att facket från början medverkat till att alla dessa olagligheter begåtts.

Några andra motiv än rättvisa har inte dessa kvinnor.

Att bara ha några år kvar till pensionen efter 30-40 år och bli sparkad är inte bara olagligt utan också fruktansvärt grymt, det värsta en människa kan råka ut för.

Ett gott gratis råd vill jag ge herrarna Espling och Lagerkvist, gör rätt för er och erkänn vilka misstag ni gjort, för hur många lögner som ni än sprider så hinner sanningen upp er.

Sven-Olof Olsson Sävastön.


Vart är vi på väg?

Att alla medier oavsett om dom är borgerliga eller socialistiska har stor betydelse och ansvar över vad läsarna får sig serverat.

Så här i valtider är det ju rena pajkastningen där lögner och påståenden haglar, löften som inte hålls, allt detta sprids via press och tv, var går gränsen för moral och etik?

Tvätteriarbetarna i Boden är uppretade över att deras förra arbetsgivare i Kuriren sprider felaktiga påståenden om dom. När dom bemöter detta och talar om vad lagen säger så publiceras inte det. När dom ringer och kritiserar detta så möts dom av telefoner som slängs på, Kuriren vill inte lyssna på kritiken.

Jag vet mycket väl att allt på insändar och debattsidor inte tas in men i rimlighetens namn så måste ju alla som blir angripna ha rätt att ge svar på tal.

Trafikfrågor kan det skrivas om hur man går eller kör i rondell. Varför inte då ha en fotnot om vad lagen säger istället för spekulationerna som följer.

Ska pressen behålla trovärdigheten så krävs det saklighet och inte bara rubriker för att få sälja. Det gäller också att ha tålamod med uppretade läsare.

Tvätteriarbetarna mår säkert mycket dåligt så illa som dom blivit behandlade.

Med sommarhälsning

Sven-Olof Olsson Sävastön med vitsippor


Olika värderingar.

Så har vi då fått se vad det lagligt genom uppgörelse kostar att avskeda en läkare. 2256264 kronor att jämföras med dom 75000 kronor som dom olagligt sparkade tvätteriarbetarna i Boden blev erbjuden.

Tvättarbetar kvinnor skulle alltså vara 30 gånger mindre värda även fast dom är olagligt sparkade.

Sven-Olof Olsson Sävastön


Tvättsåpan.

Folkpartiet slutar aldrig att förvåna, först medverkar man i den senaste upphandlingen där Textilia blev antagen. Det var ju bara Sjukvårdspartiet som var emot. När sedan Lämsrättenblandar sig i då kritiserar Anne Kotavuopio jatko (fp) karesuando Erik Lundström (fp) Sikfors Anders Mansten (fp) Kalix Kerstin Hubinette (fp) Gällivare och Katarina Morin (fp) Luleå landstingsledningen med Kent Ögren i spetsen. Varför kritiserar inte dessa folkpartister dom egna företrädarna i Landstinget som varit med och tagit detta beslut?

Sedan säger detta gäng av folkpartister att textilservice i Boden är ett seriöst företag. Ett seriöst företag gör rätt för sig och sparkar inte kvinnor som man gjort. Detta kommer ju upp i rätten i slutet av Januari 2008. Om nu inte målet blir ytterligare försenat, kvinnorna har ju väntat på upprättelse i tre år, och detta mål kommer att kosta Textilservice i Boden oavsett hur mycket man svartmålar dessa kvinnor som fått utstå så mycket lidande.

Ett företag som detta i Boden har inget på arbetsmarknaden att göra.

Sven-Olof Olsson FD fackklubbs ordförande BORO.

28/11 2007.