Hem Historik Bilder Kontakt  Bilder & Länkar. Fakta Gästbok

Obs vissa länkar på sidan fungerar inte och är ej aktuella. Tillbaka till HansErik.se

Sparkad, kränkt på tvätten!

Här på tvätten utspelade sig bakom lyckta dörrar något som troligen inte var avsett för allmänheten.

De olagligt sparkade

tvätteriarbetarna i Boden!

Visst ska vi vinna kampen! 

IF Metall och arbetsgivarens spektakel och fiasko, hur man bekämpar arbetare..!

"Förhandlingarna" den 20/12 05

Läs mer längre ned på sidan!

 

   Den här sidan kommer att ändras senare.

          Total Seger för de sparkade! 

   Idag den 22/2 08 kom domen som innebär

   att Textilservice AB i Boden förlorade rättegången!

   Som handlade om att arbetsgivare måste rätta sig

   efter arbetsmarknadslagstiftningen, och inte göra

   som tvätten i Boden gjorde, när de ignorerade

   lagen om anställningskydd (LAS). 

 

   Det har varit en lång kamp, fyra år, varav första året

   bestod av att rädda jobben i Boden, dom tre senaste

   åren var en kamp för upprättelse från att inte blivit

   återanställd i det "nya" företaget. Kampen är över,

   och det tackar jag Gud vår Herre och skapare för.

   Matt.7:7-8. (Bibeln)

   Ps, vi får hoppas och tro att det här ärendet är en

   väckarklocka för fackföreningsrörelsen!

   HEE.


                       http://www.nyval.com/  skriv du också!

 

 

            Rättegång har nu hållits. Dom i målet meddelas   

            OBS! Nytt datum 08-02-22 KL 14:00 OBS!           

Den 15 februari 2007 var de muntliga förberedande förhandlingarna i Luleå Tingsrätt. Och till hösten 2007 hålls huvudförhandling i ärendet för de olagligt sparkade tvätteriarbetarna.

Vi sparkade hade inget emot en huvudförhandling under våren, men Textilservice i Boden AB var tydligen strängt upptagna och ville därför ha förhandlingen senare.

Tilläggas kan att arbetsgivarens jurist nu under sommaren låtit meddela att han ska gå på semester.

I nuläget vet vi inte datum när huvudförhandlingen äger rum.

Bodenalliansen och deras tvätteriaffärer! ...!

Länk till tvätteriavtalet här nedan. Bodens Kommun och Textilservice i Boden AB.

Länken finns på HansErik .se , Startsidan.

Högeralliansen som styr Boden har dragit på sig skarp kritik från Konkurenskommissionen som utrett Kommunens förehavande. Kommissionen har kommit fram till följande: Fråga om snedvridning av konkurrensen genom (1) kommunal verksamhet på den allmänna marknaden utanför den kommunala kompetensen (förbudet mot interkommunala entrepenadlösningar) samt genom individuellt inriktat kommunalt stöd till enskild näringsidkare i form av dels (2) kommunal borgen, dels (3) otillåten direktupphandling. Naturligtvis har ärendet anmälts till EU. Bodens kommun har tecknat avtal med Norrbottens läns landsting avseende leverans av tvätteritjänst. Kommunen har även beviljat en viss leverantör kommunal borgen samt från denna leverantör direktupphandlat aktuella tvätteritjänster i underentrepenad.

Eksjö kommun försökte sig på en liknande affärsuppgörelse på 90 talet som slutade i Regeringsrätten. Då handlade det om ca 3 miljoner, i Bodenalliansens fall handlar det om kommunal borgen på 25 miljoner och andra generösa villkor till Textilservice AB i Boden.

Det fördes samtal i riktning om att landstinget skulle köpa tillbaka tvätteriet när Berendsen ville sälja! Något som också bekräftas från landstinget.

Om så hade kunnat ske, skulle saken varit i ett annat läge för oss skattebetalare. En affär som också varit helt laglig.

Hösten 2003 samtalade Berendsen (dåvarande ägare till Bodentvätten) med Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting om att dessa skulle överta tvätteriet.

Varför denna affär Berendsen och landstingen inte blev av finns det vissa orsaker till.

Kommissionens bedömning av Bodenalliansens tvätteriaffärer.

Klicka på länken här nedan.

http://www.dnv.se/konkurrenskommissionen/jurist_pm/pm2kko05-025-027boden.htm  

  


 

Vi kan konstatera att kampen för att rädda rädda jobben pågått länge nu. I mars 2004 fick vi veta att Berendsen skulle läggas ner i Boden. Jobben räddades, men inte för oss olagligt sparkade!

Vi är nu i början av november 2006och kampen pågår än för oss tio olagligt sparkade. En kamp för upprättelse, och att sådana övergrepp vi blev utsatta för inte upprepas på Svensk arbetsmarknad!

Vi ger inte upp! Oavsett hur det hela drar ut på tiden kämpar vi vidare! Samtidigt vill vi tacka för det folkliga stöd vi har i denna kamp! Tack alla ni som stödjer oss.

Rättshjälp är beviljat sedan en tid tillbaka, för samtliga 10 olagligt sparkade! Vi ser med tillförsikt fram mot den rättsliga prövningen.

Vad vi kan konstatera nu efter den 30/8 06 är att vi ser med ännu större tillförsikt på den rättsliga prövningen för de olagligt sparkade tvätteriarbetarna. Kampviljan är på topp!

Det handlar om brott mot LAS, MBL o.s.v. mot dessa yrkesduktiga trotjänare med mycket lång anställningstid.

Norrbottens Kuriren insändarsida Censurerar svaret från de olagligt sparkade. De får inte publicera sitt svar på Textilservice lögner och påhopp, den 6 maj var Espling och Lagerkvist lögner publicerade i Kuriren. Se svaret under Historik.

                                     Kampen går vidare..!

Vi har "vunnit"! Vi lät oss inte köpas för en struntsumma av arbetsgivare eller fack. IF Metall vill inte driva ärendet till Arbetsdomstolen enligt hörsägen. Vi ville ha svar från facket om det var som rykte sa, senast den 8 mars, svaret uteblev...! Den 22 mars kom ett brev från IF Metall om att den 16 mars var det slutförhandlat och att ärendet inte skulle drivas till AD. Förbundstyrelsen IF Metall lät medela den 23 mars att de inte stödjer oss och vill inte driva ärendet till AD.

   ....Våran jurist i Stockholm driver ärendet vidare....

 

Nu försöker våra motståndare dra fokus från fakta! Genom att påstå att vi förtalar dem. Fakta är att vi blivit olagligt sparkade,  ingen MBL, LAS o,s,v  listan kan göras lång på vad som strider mot arbetsmarknadslagstiftningen! Om de tror att de kan tysta oss om olagligheterna som är begågna mot oss sparkade från tvätten tror dom fel! Kampen går vidare.

De övergrepp vi blivit utsatta för är troligen ett av de värsta i Sverige på senare tid! Vi återkommer senare med ett vittnesmål om hur nära det var att sluta i tragedi i ett fall. Och vi har flera andra, nämligen 10.

 Kraftfulla indikationer att IF Metall systematiskt försökt lura de olagligt sparkade. Vi misstänker också att facket fullt ut samarbetar med arbetsgivaren i försöken att tysta ner olagligheterna som är begågna. Mer om detta senare!!!

Tvätten i Boden har kostat skattebetalarna över två miljoner kronor på kort tid, 9 månader! Hur mycket mer måste Bodens kommun subventionera dessa två privata arbetsgivare!?


 


Vilket samhälle vill vi ha? Ska vi tillåta olagligheter och godtycke på arbetsmarknaden? 

 Skriv i gästboken och säg vad du tycker. Vem du än är, eller var du än kommer från! 


Nytt för Onsdagsträffarna! Vi träffas som vanligt onsdagar kl 12:00. Plats för träff meddelas internt. Info Elisabeth, Rita. 

 

 

 

Enighet ger styrka!

 

Svidande kritik mot facket lokalt.

Så här skriver juristerna på LO. Efter utredning av ärendet har förbundet kommit fram till att överenskommelsen mellan Textilsevice i Boden AB och fackklubben om vilka som skulle få återanställning i bolaget är ogiltigt.

Förbundet har nu anmodat Industrifackets avdelning 22 i Skellefteå att begära tvisteförhandling med bolaget angående brott mot turordningsbestämmelserna för återanställning i lagen om anställningsskydd.

Visst måste man säga att de blev olagligt sparkade! Juristerna använder ordet brott mot turordningsbestämmelserna, samt ordet, lagen om anställningsskydd. Kan det bli mer tydligt, än att de blev olagligt sparkade.

Det finns de som hävdar att de sparkade fått allt om bakfoten, och menar att de blev inte återanställda. Vilken barnslig lek med ord! Sparkad eller icke återanställd betyder samma sak! Men det senare låter väl finare, för att på så sätt försöka blanda bort fakta.

MBL ignorerades LAS ignorerades, olaglig rotationstest användes, psykningar användes, för att  knäcka de sparkade! 


Nya förhandlingar på central nivå inleds.

Det ska bli spännande, ska facket centralt respektera arbetarnas krav om att ärendet ska drivas enligt deras krav om att alla ska behandlas lika. På regional nivå med avd 22 som förhandlat, kan konstateras, att man försökt blanda bort fakta så att det inte ska bli upptäckt att industrifacket är lika skyldig som arbetsgivaren till den situation tvätteriarbetarna nu befinner sig i.

Förtäckt hotbrev.

För en tid sedan efter det att industrifacket i Skellefteå "förhandlat", har ärendet lämnats till central nivå. Då kom två brev stämplat i Umeå, det ena var avsänt från facket i Skellefteå, det andra saknade avsändare. Och brevet utan avsändare berättade i sitt inehåll om hur det går för dem som låter Arbetsdomstolen pröva ärenden, d,v,s illa! Nu vet vi att dunkla krafter är i rörelse och som hoppas på att arbetare  inte ska hävda och värna om de lagar som ska ge trygghet  på arbetsmarknaden. Tack alla ni som försöker tysta och skrämma oss, erat agerande stärker ytterligare vår kampvilja.


 

Oklar turordning på tvätteriet, skriver Industrifacket centralt på sin hemsida.

Här återgivet i sin helhet.

Den lokala uppgörelsen om turordning för återanställning vid Textilservice AB var ogiltig. Industrifackets avdelning 22 Norr-och Västerbotten kommer därför att begära tvisteförhandling med företaget.

Länge såg det mörkt ut för de anställda på tvätteriet. I Mars 2004 meddelade den tidigare ägaren Berendsen att den stora tvätten i Boden skulle läggas ner. Företaget ville inte förlänga avtalet med landstinget och närmare 100 jobb hotades.

Nya bud

I november samma år meddelade företaget att Textilsevice skulle ta över verksamheten. Ingen hade dock räknat med att flera trotjänare med många år på tvätten inte skulle få en plats i Textilservice personalstyrka.

-Min förhoppning är att avdelning och företaget hittar en lösning i förhandlingarna, säger Industrifackets jurist Ulrika Westman.

 

Träff i Boden med Industrifacket centralt.

Tisdag den 11 Oktober 05, träffades de olagligt sparkade tvätteriarbetarna för att höra om man från centralt håll skulle driva ärendet kollektivt, i enlighet med den skrivelse man sänt till Stockholm. Där man enhälligt sluter upp, att kravet är att förhandlingarna ska drivas kollektivt samt att man står fast i sina övriga anspråk.

Facket regionalt från Skellefteå hade en annan syn på saken, där de menade att det skulle drivas individuellt. Varför kan man undra, när facket i Boden totalt gjort på ett så  i särklass grovt fel mot de föredetta anställda. Senare kommer centrala förhandlingar att inledas i enlighet med de sparkades skrivelse.

Den kommande förhandlingen och dess utgång är mycket betydelsefull för hur man senare agerar på arbetsmarknaden. Det finns idag dunkla krafter som på ett vulgärt ohämmat sätt och på fullt allvar menar att man ska avskaffa trygghetslagarna. Ett sådant samhälle är rena drömmen för allehanda skojare som vill driva företag. Men det är inte någon bra tillvaro för vanligt folk. Det var inte så länge sedan vi hade ett samhälle där godtycket styrde folks öde.

Många människor har sedan decenier kämpat och en del har betalat ett högt pris för arbetsmarknadslagstiftningen och "tryggheten" vi idag ser håller på att försvinna. Därför är det nu viktigare än någonsin att kämpa för ett samhälle där rövarmentaliteten och godtycket inte tar över.

HEE.


 

 Det är glädjande att Gruvfacket stödjer oss!

Måndagen den 14 november gav gruv 12ans ordförande Harry Rantakyrö i svt Nord Nytt sitt och Gruv 12an, Gruv 4an och Gruv avd 135 Svappavara sitt stöd till oss olagligt sparkade tvätteriarbetare i vår kamp för att uppnå rättvisa och bevarande av arbetsmarknads-lagstiftningen. Detta tackar vi för!

Vi olagligt sparkade tvätteriarbetare, som varit arbetslösa sedan den 7 mars 2005. Som under en lång tid  före avskedandena  kämpade för att tvätten och jobben skulle bli kvar i Boden. Kan konstatera att kampen gett resultat, på så sätt att vi har ett konstaterande från LO juristerna centralt i Sthockholm att arbetsgivare och fack begått ett fel.

Förhandlingar mellan facket centralt och arbetsgivaren skulle ha påbörjats i slutet av oktober. Dessa har inte inletts, med motiveringen att arbetsgivaren tagit semester fram till den 20 december. Den sortens oseriösa hållning arbetsgivaren med all tydlighet visar och därmed ytterligare kränker de olagligt sparkade tvätteriarbetarna kommer inte att accepteras.

Som svar på arbetsgivarens förhalningstaktik har vi för avsikt att genomföra olika aktiviteter på olika sätt, riktade mot de krafter som försöker upphäva arbetsmarknads-lagstiftningen.

Vi stödjer alla i liknande situationer, där arbetsgivaren eller fack försöker manipulera bort lagstiftningen. Vi hoppas att fler hör av sig samt sluter upp i kampen för arbetarnas rätt.

Alla är välkommen deltaga i Manifestationen fredagen den 18 november 14:00 Medborgarplatsen, gågatan Boden.

HEE.

 

Manifestationen en framgång för de olagligt sparkade tvätteriarbetarna!

Den 18 november samlades vi på Medborgarplatsen här i Boden för att visa vår vilja, att kämpa mot orättvisorna och olagligheterna på den Svenska arbetsmarknaden! I vårat fall blev vi utsparkade från de jobb vi haft mellan 9 till 40års anställning. Vi vill också visa vår solidaritet med andra som utsatts för liknande övergrepp. Samt att vi gav vårat stöd till Per Johansson som sparkades av Connex i Stockholm och att han återanställs.

Många hade samlats för att visa sitt stöd till de f.d tvätteriarbetarna. Elisabeth Enbom började ett tal om att den här kampen gäller alla. Vem som helst kan drabbas därför är det så viktigt att vi går ut och gör vår röst hörd. Arbetsgivare och fack kan komma överens om att bryta mot lagen, så gick det i vårt fall. Hon talade även om de komunanställda i Boden som efter år av arbete blivit utslitna och långtidssjukskrivna och nu står utanför allt. Elisabeth talade även om att i vårat fall handlar det om ett 20-tal tvätteriarbetare som drabbades av avsteg från turordningen LAS, men att vi är 13 som tar kamp mot detta.

Sven Lundberg (s) f.d riksdagsman talade och visade sitt stöd för de sparkade. Han poängterade att det här rör hela Boden, det rör människor. Han talade om att sådant här inte får förekomma. (det kan sägas att Sven Lundberg är en av lagstiftarna till LAS, han var med på den tiden när den arbetades fram.)

LO Norrbotten visade också sitt stöd för de sparkade. Torbjörn Lidberg vice ordförande talade om värnande av LAS och arbetsmarknadslagstiftningen och hur viktig den är för oss alla.

Per Nilsson ordförande för LO facken i Boden talade om att man ser på LAS som en grundbult och att ett tydligt regelverk finns för att våra medlemmar inte ska råka ut för sånt här, och visade därmed sitt stöd.

Vänsterpartiets ordförande Rasmus Joneland visade också sitt stöd, han talade om de högervindar som råder. Det gör det när fackliga företrädare tappar jobbet. Det våra föräldrar en gång skapat måste vi behålla, sade han.

Jonas Brännberg från rättvisepartiet gav sitt stöd, för de sparkade tvätteriarbetarna. Han talade om att det ligger en större fråga bakom trygghet och demokrati på arbetsplatsen. För att få behålla jobbet idag ska man jobba 110 procent och hålla käften. Turordning och yttrandefrihet är inte en säkerhet längre.

Sven-Olof Olsson tidigare fackordförande på Boro, talade också över dagens viktiga ämne och visade sitt stöd.

Undertecknad talade om hur viktigt det är med solidaritet och att vi visar solidaritet. Samt intervjuade några av de f.d tvätteriarbetarna, som berättade om kampen och hur de ser på saken.

Stort tack till alla!

För de drabbade, Hans-Erik Enbom.


 

 Facket och arbetsgivarens spektakel den 20/12 05.

 De så kallade centrala "förhandlingarna"!

Platsen för spektaklet och övergreppen var på O2 här i Boden. KL.09:00 skulle de grovt olagligt sparkade vara på plats och själva "förhandlingen" skulle börja 09:30. Ombudsmannen och juristen från facket centralt kunde nu i lugn och ro försöka lura de sparkade att inte gå vidare till arbetsdomstolen. Naturligtvis blev hela föreställningen ett nederlag för fack och arbetsgivare.

Så började det hela, det blev en genomgång i vad arbetsgivaren skulle tänkas erbjuda. Strand, ombudsman centralt öppnade med att säga att några amerikanska skadestånd var inte aktuellet. Och i AD skulle dom skratta åt ett sådant belopp. (Vi kräver 600.000 per person, som är skäligt kanske lite lågt). Han räknade hit och dit och slutade på ca. 66.000. Det var vad han trodde det kunde bli. Vi sa att det beloppet godkänner vi inte. Han reagerade med att bli ganska röd och märkbart irriterad. När Rita nämnde att LAS ska ju gälla, blev svaret att det är tänjbart.

Ja det började inte bra. Sen var det förbundsjuristen Ulrika Westman som skulle ge en information. Hon började med att rita upp vår gamla arbetsplats i rutor. Ni förstår att er gamla arbetsplats inte längre finns kvar. Då sa någon att vi var alla anställda som tvättbiträden. Inte ett ord om att arbetsgivaren begått brott mot LAS, och turordningsbestämmelserna. Hon talade hur jobbigt det kunde bli i AD. Att vi skulle sitta i bås och frågas ut. Och att skolklasser liksom andra sitta och lyssna. Jag sa då till henne att hon tidigare sagt att dom var så trevliga i AD. Ja domare och nämndemän, men arbetsgivarens jurist skulle dra fram ofördelaktiga saker om oss, och det skulle bli jobbigt. Dom skulle bedöma att vi inte skulle klarat av att jobba kvar. Men hur i all världen skulle dom veta vad vi kan eller inte kan vi? Vi har ju aldrig jobbat under den nya ägaren, samt vi har ingen av ossw fått något skriftligt på att vi var odugliga. Struntprat hela vägen. Som avslutning sa hon att hon hållit en stor stark karl i handen i AD, för han var så rädd.

Med detta anförande gick dom upp på övervåningen. Efter ca. en timme var dom tillbaka utan bud. När dom sen gick igen, så satt vi och såg att klockan närmade sig tolv. Klockan 09:30 fick vi en smörgås och kaffe. Sen så trodde vi att det skulle bli lunch, eftersom vi bara satt ett rum från restauragen. Men där blev det stopp i maskin, Tomas Lundmark från det regionala facket fungerade som vakt sa att vi inte fick gå och äta. Tiden rann iväg, och en i gruppen var tvungen att avvika för att hon skulle börja arbeta klockan två. Hon lämnade gruppen vid halv två. När dom kom med budet från arbetsgivaren så verkade dom vilja ha svar direkt, dom gick ut en stund och knackade på dörren. och Strand sa att vi fick två minuter på oss.

Vi frågade om hur vi skulle gå vidare mot facket, då tände Ulrika Wetsman till. Mot facket, varför ska ni gå mot facket? Det är ju vi som företräder er. Vi sa då att Tomas Lundmark sagt att det skulle vi få råd om när det var klart mot arbetsgivaren. Det var inte poppulärt. Jag sa att Anders (Lokala facklubbsordföranden) går ju fortfarande omkring och förnekar att de gjort fel. Sa också att lokalt och regionalt, har facket varit överens att bryta mot lagen i samförstånd med arbetsgivaren. Ingen reaktion. Sen krävde vi att arbetsgivaren skulle gå ut i media och erkänna att dom brutit mot LAS, samt be oss om ursäkt. Dom gick upp igen för överläggningar.

När klockan var nästan halv fyra reste jag mig, och sa att nu skulle jag gå och äta. Alla de andra hakade på, och Tomas Lundmark skundade sig att säga att industrifacket skulle betala. När vi satt oss för att äta, såg vi  arbetsgivarsidan  lämna bygget. Efter maten strax före halv fem så fick gå in igen till förhandlingssalen. Där fick vi veta att man skulle ajournera förhandlingarna till den 12/1-06. KL 09:30. Och inget av det som vi aqvhandlat fick komma ut. Jag och flera med mig, mådde uruseltnär vi for därifrån. Man hade med alla medel försökt att knäcka oss. Vi som går vidare anser att inget var klart, och det hela ajournerades. Och vi kommer inte att att gå med på något, som inte uppfyller de krav vi ställt.

Elisabeth Enbom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gästbok